Icaro Olesa S.C.P (en endavant “Ícaro”), proveït amb CIF J-67232470, amb domicili social Rambla Catalunya 60 – local 4, 08640, Olesa de Montserrat (Barcelona), no pot assumir cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació apareguda a la pagina d’Internet de www.psicologiaicaro.com (en endavant, el “Portal”).

Amb els límits establerts en la llei, Ícaro no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que es contenen en les seves pàgines d’Internet.

Els continguts i informació no vinculen a Ícaro ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap tipus doncs es tracta merament d’un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.

El Portal pot contenir enllaços (links) a altres pàgines de terceres parts que Ícaro no pot controlar. Per tant, Ícaro no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers.

Els textos, imatges, sons, animacions, software i la resta de continguts inclosos en aquesta web són propietat exclusiva d’Ícaro o dels seus llicenciadors. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés d’Ícaro.

Així mateix, per a poder accedir a alguns dels serveis que Ícaro ofereix a través de la seva web haurà de proporcionar algunes dades de caràcter personal. En compliment amb el que s’estableix en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, del 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades l’informem que, mitjançant l’emplenament dels presents formularis, les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades en els fitxers d’Ícaro amb la finalitat de poder-li prestar i oferir els nostres serveis així com per a informar-lo de les millores del lloc web. Tanmateix, l’informem de la possibilitat de que exerceixi els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal, de manera gratuïta mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a la direcció contacto@psicologiaicaro.com o una carta dirigida a Ícaro al seu domicili (Rambla Catalunya, 60 – local 4, Olesa de Montserrat, 08640, Barcelona) enviant en tot dos casos, copia del seu DNI i el formulari següent emplenat i signat: