Problemes de l'aprenentatge

Oferim tant el diagnòstic com el tractament d'aquests. Des Icaro ajudem als nens / adolescents amb problemes d'aprenentatge fent-los conscients dels seus punts forts i buscant la forma de compensar els punts febles mitjançant reeducacions escolars que potenciïn la seva autoestima, motivació i autonomia. Es treballa conjuntament amb pares i escola.

Problemes de conducta

Aquells nens i adolescents que desobeeixen les normes de forma habitual, a les figures d'autoritat (pares, professors, tutors ...) i exploten amb freqüència cridant i enfadant podrien presentar problemes de conducta pel que és important treballar amb tot l'entorn de l'infant oferint pautes i oferint-tècniques d'autocontrol i gestió de les emocions.

Problemes d'adaptació

Es tracta d'una reacció emocional o de comportament davant un esdeveniment o canvi estressant en la vida d'una persona en la qual es dóna una resposta inadaptada. Els problemes d'adaptació són, amb freqüència, una reacció a l'estrès, de manera que es treballarà mitjançant tècniques cognitiu-conductuals la resolució de conflictes, la gestió de les emocions, les habilitats de comunicació i les habilitats per manejar l'estrès.

Estrès i ansietat

L'estrès és un sentiment de tensió física o emocional. En petites dosis l'estrès és una resposta adaptativa sana però quan perdura en el temps o la intensitat és massa alta pot danyar la nostra salut. La causa de l'estrès pot ser tant externa (situació) com interna (pensaments); en canvi, l'ansietat apareix quan l'estrès contínua després que el factor estressant hagi desaparegut. En aquest cas s'identificaran els factors estressants i s'estudiarà la forma en què cada persona els afronta i un cop recollida la informació es treballarà sobre els punts febles en la manera d'afrontar les diferents situacions.

Problemas emocionals

Són una de les principals causes a l'hora d'anar al psicòleg. Es caracteritzen per una alteració significativa en l'estat d'ànim. En aquestes situacions el primer objectiu se centrarà en conèixer i acceptar la causa que provoca el malestar i prendre-ho com a punt de partida per canviar la situació. Un cop s'arriba a identificar què passa a la persona es començarà a treballar amb ella per oferir-li estratègies i eines per tal d'identificar, conèixer, entendre i regular les seves emocions.

Creixement personal

Fa referència a una sèrie d'activitats que ajuden a millorar la consciència d'un mateix per tal d'impulsar el desenvolupament dels potencials i les habilitats personals.

Tallers de prevenció del deteriorament cognitiu

Orientat a persones jubilades sense deteriorament cognitiu que vulguin mantenir la seva ment activa i millorar el seu funcionament cerebral per tal de prevenir i / o retardar l'aparició de deteriorament cognitiu o possibles malalties degeneratives.